donderdag, 11 juni 2009

IN EPPINK WE TRUST

Derk Jan EPPINKBedankt kiezers !

Vorige zondag schreven jullie geschiedenis. Eerst en vooral, jullie stuurden een Nederbelg naar het Europese Parlement. Een échte Europese Verkiezing dus. En een historische gebeurtenis voor ons landje. Wie beweert dat wij Vlamingen provincialistisch zijn maakt zich voortaan belachelijk. Maar belangrijker: jullie verkozen de allereerste Eurorealist voor Vlaanderen, en meteen ook België. Feliciteer dus in de eerste plaats uzelf. 2 premieres in één klap, werkelijk uniek ! Onze hartelijke dank hiervoor !

Proficiat ook aan Derk Jan! Met jou in het EP krijgen we eens een verkozene die niet in een 5-jaar durende Europese Winterslaap wegzakt, maar van zich laat spreken. Kan één zwaluw de Europese Lente maken? We geloven in je.

Deze verkiezing toont aan dat nu ook in Vlaanderen en Brussel een nieuwe grondstroom de kop opsteekt: mensen die het goed menen met Europa, maar die niet langer zonder meer willen meedansen op de tonen van de geforceerde Euro-beat. Want waarom mag de burger geen rechtstreekse zeg krijgen over die herverpakte Europese Grondwet? Of over Turks lidmaatschap? Is dàt democratie?

We staan trouwens niet alleen: in heel wat andere lidstaten wordt vandaag in gelijke termen gedacht. We krijgen in Europa onverwacht veel bijval ....maar bon, meer hierover later. In ieder geval, dat sterk ons nog in onze overtuiging. De tijd van het EuroRealisme is aangebroken: Europa democratischer maken om het te redden van elitair cynisme en onconstructief anti-Europeanisme. Een nobele onderneming. En we maken er samen deel van uit, U en wij...

Hartelijk dank!


Kristof Van der Cruysse

zondag, 07 juni 2009

Stem Derk Jan EPPINK en Kristof VAN DER CRUYSSE

Zondag gebeurt er iets volledig nieuw in Europa! Voor de allereerste keer toont de Europese Burger dat hij/zij niet zonder meer een blanco cheque willen tekenen voor de Europese elites. Want we houden wel van Europa, maar we zijn ook niet blind voor de arrogantie van de politieke klasse die een Europese Superstaat opricht boven de hoofden van ons allemaal!

Vindt U ook dat Turkije niet in de EU hoeft?
Wenst u ook een referendum over die Europese Grondwet?
Wilt u ook dat Europa ophoudt luchtkastelen te bouwen en zich beterricht op haar kerntaken? De crisis bijvoorbeeld?


De euro-elites zijn nerveus, want nu zondag bent U aan de macht. Indien U een duidelijk signaal wilt geven dat er voortaan rekening met U gehouden moet worden, stem dan op mensen die voor UW belangen opkomen. Weg van alle euro-babbel en dure praatjes wensen wij een transparant Europa, door en voor de mensen. Wilt U met ons meeschrijven aan deze "Revolutie"?

Wij staan ter UW beschikking, op de Europese Lijst van Lijst Dedecker, aan UW kant:

Derk Jan EPPINK, 1ste opvolger, 3de effectief
Kristof VAN DER CRUYSSE, 4de effectief
U kunt ons bereiken op: 0477 61 92 13vrijdag, 05 juni 2009

Brandstichting op EPPINK-campagnebusje

Campagnewagen Lijst Dedecker is beschadigd In de nacht van woensdag op donderdag werd brand gesticht aan het campagnebusje van LDD Euro-boegbeeld Derk Jan Eppink en  Internationaal Secretaris Kristof Van der Cruysse. Dit geschiedde op een nochtans door slagboom afgescheiden privé-parking van het nationaal hoofdkwartier van Lijst Dedecker te Gent.

Aanvankelijk werd gedacht dat het busje bewerkt was geweest met een snijbrander, gezien een aantal vreemde inkepingen.    Bij vervanging van het kapotte wiel werd echter de verpakking van een brandversneller gevonden op basis van petroleum, nog ingebrand in de rubber. Bedoeling was dus wel degelijk om het wiel in brand te steken, en daarmee ook de hele bus, gezien het wiel zich naast de brandstoftank bevond.

Door de ontploffing van het wiel werd het beginnend vuur gelukkig uitgeblazen. Hierbij werd een aanpalende wagen beschadigd. Bewakingsopnamens worden momenteel onderzocht, en zouden beweging en lichtflitsen tonen rond 02.17 uur ‘s nachts.

Derk Jan Eppink en Kristof Van der Cruysse tillen bijzonder zwaar een deze zaak:

“We zijn er niet goed van. Onze campagne was tot nu toe vreedzaam en zonder incidenten verlopen. Inbraak en brandstichting bij nacht zijn bijzonder ernstige vergrijpen. Ons Europa-busje stond tussen andere voertuigen, waardoor de schade enorm had kunnen zijn. In deze campagne ging reeds eerder een campagnevoertuig van een andere partij in vlammen op, hoog tijd dus om een duidelijk signaal te geven dat deze praktijken niet getolereerd mogen worden. Wie iets opgemerkt heeft wordt daarom aangespoord de politie te contacteren.”

VIDEO Het Journaal:

Geblaas van Belet

Derk Jan EPPINKEuropees Parlementslid Ivo Belet (CD&V) permiteert zich vandaag in De Morgen enkele opmerkingen die van weinig zelfkennis getuigen. Hij beschuldigt mij ervan dat ik in Europa zal terechtkomen ‘tussen louche, bizarre figuren. Bijeengeharkt uitschot, meer is het niet’. Hij doelt daarbij op een mogelijk nieuwe fractie in het Europees Parlement die wordt geleid door de Britse Conservatieven.

Het is misschien nuttig Belet eraan te herinneren dat de Europese verkiezingen nog moeten worden gehouden. LDD heeft nog geen zetel(s) en het woord is zondag eerst aan de kiezer.

Belet noemt een mogelijke fractie met Britse Conservatieven ‘bijeengeharkt uitschot’. Deze Britse Conservatieven hebben echter jarenlang deel uitgemaakt van de Europese Volkspartij (EVP) waartoe Belet zelf ook behoort. Toen hoorden we Belet niet over ‘uitschot’. Nu ze de EVP hebben verlaten, begint hij te schelden.

De leider van de Britse Conservatieven, David Cameron, en de schaduw-minister van buitenlandse zaken, William Hague, screnen alle mogelijke kandidaten voor een nieuwe groep. Daarbij is het duidelijk dat fundamentele rechten en democratische waarden voorop staan. Als kandidaat-premier van Groot-Brittannie heeft Cameron er alle belang bij in Europa een fatsoenlijke eurorealistische groep op de been te brengen.

Bovendien zou het verstandiger zijn indien Belet eens in zijn eigen EVP om zich heen zou kijken. De partij van de Italiaanse politicus Gianfranco Fini trad toe tot de EVP. Fini was jarenlang leider van de Italiaanse fascistische jeugdbeweging en noemde Benito Mussolini ‘de beste staatsman die Italie ooit heeft gehad’. Belet zit met de afgevaardigden van Fini in dezelfde fractie. Over ‘bijeengeharkt uitschot’ gesproken! Daarover zwijgt Belet. De Britse Conservatieven zijn de partij van Winston Churchill, terwijl Fini in de traditie van Mussolini staat.

Tenslotte krijgt Belet warm gezelschap in zijn fractie dankzij de Italiaanse premier Silvio Berlusconi die de 36-jarige Angela Sozio op de Europese lijst heeft gezet. Sozio nam deel aan de partouzes die de Italiaanse premier organiseerde in zijn villa. Volgens de Italiaanse media hield Berlusconi deze feestjes ‘in zijn tuin met meisjes in bikini of ontbloot bovenlijf’. In Europa komt Belet tussen de babes van Berlusconi. Een echte christen-democraat.

Als Belet in zijn EVP nog eens ‘oververhit’ reageert, weten we de oorzaak snel te vinden.

maandag, 01 juni 2009

Europese Socialisten blunderen zwaar met Europese Zwarte Lijst

Kopkristof Deze week presenteerde de Socialistische familie (PES) in het Europese Parlement een lijst van de “12 meest verschrikkelijke Euro-kandidaten”.

We berichtten al eerder onze verontwaardiging over de opname in de lijst van Derk Jan Eppink. De criteria voor opname in de lijst zijn alvast zeer verscheiden. Wie hoopt een sappige lijst te vinden van extremisten, criminelen, xenofoben en pedofielen komt bedrogen uit. Slechts Nick Griffin, leider van de Britse National Party , voldoet aan de hooggespannen verwachtingen wegens minimalistische opmerkingen tav de holocaust.

De andere “laureaten” staan er hoofdzakelijk op omdat ze er meningen op na houden die niet stroken met die van de Europese Socialisten. Het zijn gewoonweg conservatieven en liberalen, de natuurlijke politieke tegenstanders dus van de Europese socialisten. Door hen allemaal in één zak te smijten met een uiterst rechtste negationist kan de hele bende gemakshalve versleten worden als “infréquentable”, te mijden. De PES verwoordt het als volgt: “Deze kandidaten zullen geen enkele positieve bijdrage brengen in het Europese Parlement- ofwel omdat ze er niet zullen zijn, niet zullen spreken en àls ze spreken zullen ze er erg absurde en aanstootgevende meningen verspreiden, of een totaal onconstructief standpunt innemen.”.

Uit de redenen voor selectie van de uitverkoren laureaten valt makkelijk af te leiden wat de Socialisten beschouwen als “absurd, aanstootgevend of onconstructief”. En wat blijkt? Er is niet bijster veel voor nodig.

Lees meer "Europese Socialisten blunderen zwaar met Europese Zwarte Lijst" »

donderdag, 28 mei 2009

Derk Jan Eppink: ‘Dank voor de geuzentitel’

Derk Jan EPPINKDe Partij van Europese Socialisten (PES) houdt rekening met zware verliezen bij de komende Europese verkiezingen. Daarom haalt zij het grof geschut boven en heeft een lijst opgesteld met de ‘12 meest verschrikkelijke kandidaten’ voor het Europees Parlement. De tweede ‘meest verschrikkelijke kandidaat’ is volgens de PES Derk Jan Eppink van Lijst Dedecker. Als eerste eindigde de Italiaanse premier Silvio Berlusconi.

Derk Jan Eppink is verheugd met wat hij een geuzentitel noemt.

‘Als de Europese socialisten mij uitroepen tot een verschrikkelijke sneeuwman betekent dit dat ik op het goede spoor zit. Daarentegen zouden Vlaamse socialisten graag Guy Verhofstadt welkom heten in de socialistische fractie van het Europees Parlement. Dat zegt veel over de koers van Verhofstadt.’

Eppink krijgt zijn tweede plaats toebedeeld omdat hij ooit stelde dat ‘een blanke, heteroseksuele man met een goed inkomen en een auto’ een moeilijk bestaan heeft in de moderne samenleving. Eppink: ‘Bijna elke maatschappelijke groep kan aanspraak maken op een voorkeursbeleid maar de groep die ik aanduidde, krijgt van alles de schuld: van vervuiling tot armoede. De groep die ik identificeerde moet belasting betalen en zijn mond houden. Maar het is wel de groep die de hoogste belastingen betaalt; geld dat socialisten zo gulzig uitgeven’.

Het is opmerkelijk dat de PES niet kijkt naar de Europese opvattingen van Lijst Dedecker.

Eppink: ‘We zijn voor een Europa van kerntaken (economische, monetaire zaken, energie, transport, immigratie) en we keren ons tegen betutteling vanuit Europa. Tegelijk zijn we tegenstander van een Europese belasting en vinden we het Turks lidmaatschap van de EU een brug te ver. Met die standpunten staat Lijst Dedecker dichterbij bij de gewone man dan alle Europese socialisten bij elkaar’.

Volgens Eppink zijn de Europese socialisten vervreemd van de werkelijkheid.

‘Men moet er rekening mee houden dat de SP.A, de PS, de PvdA, de SPD en Labour zware verliezen lijden bij de Europese verkiezingen. Dat komt omdat die partijen de gewone man in Europa in de steek hebben gelaten. Ze voelen de bui hangen en geven nu maar de schuld aan de ‘12 apostelen van het kwaad’. Als PES-leiders verschrikkelijk kandidaten willen zien, moeten ze in de spiegel kijken’.

Zie voor Europese standpunten Lijst Dedecker

www.onseuropa.be

woensdag, 27 mei 2009

Gastbijdrage van Marina Cooreman, Gemeenteraadslid te St-Katelijne-Waver, lid Denktank Cassandra.

Marina Cooreman

De Europese Unie geeft de laatste tijd nogal eens blijk van tunnelvision. Meer en meer wekt ze de indruk dat ze veeleer Big Brother wil spelen, de grote broer die het allemaal beter weet, de vader die weet wat best is voor zijn kinderen. Dat de Eurocraten daarin behoorlijk ver gaan, getuigt een stripverhaal dat uitgegeven is om discriminatie tegen te gaan. Het werd uitgegeven door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen en is bestemd voor onderwijsgevenden en jongeren zodat ze kunnen nadenken over racisme.

Volgens de tekst op de cover is het de bedoeling "...discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (te) bestrijden..."

Maar helaas is dat boekje verschrikkelijk tendentieus. De schuld wordt overal bij de “bange blanke man” gelegd die uit angst alles wat vreemd is verwerpt en haat. Alle nuance is zoek. Enkel Westerlingen blijken volgens het Bureau vatbaar voor racisme, alle clichés worden er behandeld (of ze nu waar zijn of niet doet niks ter zake).


Indien het de EU ernst was met hun strijd tegen het racisme, dan zou het ook andere vormen van racisme moeten belichten. Van sommige moslims tegen homo’s bijvoorbeeld, of discriminatie naar vrouwen toe uit bepaalde culturen. Of de slachtofferrol die sommigen zich eigen maken om zo dat "soms zogezegd racisme" uit te buiten. Trouwens, de titel is totaal verkeerd, het gaat hier niet enkel over racisme maar in alle gevallen over negatieve discriminatie.

Mensen zijn verschillend. Dat is een universeel gegeven. Maar ieder mens is waardevol wanneer hij zich op een waardevolle manier gedraagt. Wanneer hij bijdraagt tot de welvaart van zijn gemeenschap. Wanneer hij samenwerkt en samen leeft op een vredevolle manier met de mensen uit zijn omgeving. Afkomst, onderwijs en geaardheid mag daarbij geen rol spelen.

vrijdag, 22 mei 2009

De Gucht volgt Verhofstadt niet!

Karel De Gucht (www.demorgen.be) Vrijdagavond, een Europa debat in Wetteren met zowaar in het panel niemand minder dan Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken (VLD). Het was een aangename verrassing. Twee dagen eerder had ik een Open Brief gelanceerd met een oproep tot debat met Guy Verhofstadt. Die weigert echter het debat omdat hij zich als grote verlosser boven iedereen wil plaatsen. Maar met Karel De Gucht zette ik een stap in de goede richting.

En wat bleek? Er zit veel licht tussen de visie van De Gucht en die van Verhofstadt op Europa. De SP.A-afgevaardigde in het debat, Anne Van Lancker, herhaalde de uitnodiging aan Verhofstadt. ‘Hij is welkom in de socialistische groep van het Europees Parlement’. Waarop De Gucht repliceerde: ‘Maar ik ga niet mee’.

En daar is reden voor. Verhofstadt is onvoorwaardelijk voorstander van een Europese belasting en een vertwintigvoudiging van de Europese begroting. De Gucht: ‘Ik heb niet gezegd dat ik een voorstander ben van een Europese belasting. Dat hangt van de voorwaarden af.’ Vervolgens gaf hij toe dat de realiteitszin van die belasting niet zo groot was. Fiscaliteit en eigen financiering van de EU is een zaak van unanimiteit en die ligt in een EU met 27 lidstaten niet voor de hand. De Gucht wees er ook op dat het plan-Verhofstadt om euro-obligaties te verkopen voor een bedrag van 1000 tot 4000 miljard euro alleen mogelijk is als er een Europese belasting wordt ingevoerd. De EU moet de waarde van die obligaties namelijk kunnen garanderen met eigen inkomsten. Dus zowel de Europese belasting als de euro-obligaties van Verhofstadt zijn onhaalbaar.

Ook op andere punten week De Gucht af. Hij ziet momenteel weinig ruimte voor toetreding van Turkije tot de Europese Unie, al wil hij het perspectief van toetreding wel handhaven. Volgens hem moet er nu eerst worden geconsolideerd. Tevens pleit De Gucht voor het open houden van de kerncentrales omdat die een onmisbare schakel vormen in onze energievoorzieining. Kortom: De Gucht is eigenlijk Euro-realist terwijl Verhofstadt euro-voluntarist is. Waar staat de VLD?

Nu zal De Gucht de term Euro-realist niet graag horen van een LDD-kandidaat. Maar met zijn Europa visie staat hij dichterbij ons dan bij Verhofstadt. Wie had dat gedacht? De vraag is natuurlijk wel waar Verhofstadt, kandidaat-lid van de Europese socialistische fractie, staat. Hij lijkt in eigen partij een profeet zonder volgelingen. Als De Gucht hem al niet wil volgen, wie dan wel?

---------

Derk Jan Eppink

dinsdag, 19 mei 2009

Open Brief aan Guy Verhofstadt (Bovendien bent U Jezus niet...)

Derk Jan EPPINK Beste Guy,

In de eerste plaats zou ik U willen feliciteren met twee boeken die U de voorbije maanden heeft uitgegeven over Europa, te weten de ‘New Age of Empires’ en ‘De weg uit de crisis’. Ik heb ze met belangstelling gelezen. Maar helaas ben ik het met veel van uw conclusies niet eens.

De voorbije weken is er veel geklaagd over de aard van de verkiezingscampagne. Deze zou te veel over incidenten gaan en te weinig over inhoud. Ik ben het daarmee eens: te veel relletjes en steekvlammen, te weinig gefundeerd discours. Ik ben vragende partij om te spreken over de inhoud. Daarom daag ik U uit tot het debat.

Maar het valt me op dat U het echte, tegensprekelijke debat mijdt en ontloopt. U drukt uw snor als het gaat over de botsing van argumenten. U lanceert voorstellen die U vervolgens weigert te verdedigen tegenover uw politieke opponenten. U debatteert, maar enkel in China. In Vlaanderen spreekt U, maar enkel met uzelf. Daarbij krijgt U volledige steun van de publieke omroep VRT die optreedt als uw persoonlijke reclamebureau, op kosten van de belastingbetaler. De U bevriende media schilderen U af als een Mozes die op de bergtop staat en die het Beloofde Land ziet. Wellicht mag ik U suggereren van die berg af te komen en terug te keren tussen de gewone mensen! Ik zou U ook willen adviseren niet naar het Meer van Galilea te gaan in een poging over water te lopen. Het meer is diep en het water is nat. Bovendien bent U Jezus niet.

Lees meer "Open Brief aan Guy Verhofstadt (Bovendien bent U Jezus niet...)" »

maandag, 18 mei 2009

EUROPA, IK ZIE U GRAAG ! (MAAR IK BEN OOK NIET BLIND)

The Revolution Europa verkeert in chaos. De Europese Unie kent geen oorlog en voorlopig voldoende welvaart. Toch zit het in een diepe crisis. De burger weet zich niet gehoord en wendt zich af. Maar welke kant nu op?

Naar de Europese Superstaat van Verhofstadt, het fanatieke Euro-Federalisme achterna? Een “steeds groter wordende Unie” met o.a. Turkije verplicht als lidstaat ?
Of naar het anti-Europa gevoel van de eurosceptici? “Weg met Europa “dan maar?

Neen! De “vlucht naar voren” of het “terugtrekken uit Europa”: deze sporen lopen dood. Beide leiden ze uiteindelijk tot een verdunde of ondoelmatige Europese samenwerking. Beiden zijn het achterhaalde denkwijzen, die getuigen van ofwel een kompleet gebrek aan respect voor de Europese burger, ofwel een kompleet gebrek aan inzicht.

Lees meer "EUROPA, IK ZIE U GRAAG ! (MAAR IK BEN OOK NIET BLIND)" »

Debat VRT - Europa '09Kristof Van Der Cruysse

Brandstichting op EPPINK-campagnebusje